Saki meded mey sun bize

İki Türk hükümdarının kucaklaşması: Cihangir Şah (Babürler) ve Şah Abbas (Safeviler).

İki Türk hükümdarının kucaklaşması: Cihangir Şah (Babürler) ve Şah Abbas (Safeviler).


  1. ivemetarose posted this
To Tumblr, Love PixelUnion